Změny od 1. července 2022

Přinášíme ucelený přehled změn od 1.července 2022, ať už kvůli legislativě či úpravě provozu. Většina změn je vyvolaná reflektováním nové legislativy.

Změna všeobecných podmínek

Nic ve váš neprospěch se nemění, podmínky jsou upraveny tak, aby vyhovovaly nové legislativě.

• Nové všeobecné podmínky stáhnete zde
• Výpověd služeb můžete podat do desátého dne v daném měsíci, služba bude ukončena na konci měsíce. Rušíme minimální trvání smlouvy
• Doplnili jsme pasáž pro IPTV
• Doplnili jsme nové tarify
• Máte možnost změny providera dle §34a, ať už při příchodu k nám nebo odchodu od nás

Změna providera

Při změně providera můžete využít postupu dle §34a zákona o telekomunikacích. Více o změně providera uvádíme v uceleném článku .

Zkrácení otvírací doby kanceláře ve Slaném

• Kancelář bude od 1.7.2022 otevřena každý pracovní den od 9-17 hodin. Pro zákazníky s P/G tarify až do 21 hodin
• Technická péče zůstává v provozu mezi 8-22 hodinou
• V případě kalamit (výpadek elektřiny, bouřky, atd.), bude kancelář otevřena do pozdních hodin, dle potřeby

Změna cen některých tarifů

Na konci dubna jsme avizovali změnu ceny u nejlevnějších tarifů k 1.červnu. Ostatní ceny tarifů stále zůstávají.

Nové tarify

Pokud jste nezaznamenali, v březnu jsme představili nové tarify A a B , u kterých je zařízení dodáno v rámci služby. Nemusíte tedy investovat do obnovy zařízení, vše vyřešíme v rámci naší služby. Pokud vaše zařízení potřebuje obměnu, můžete změnu tarifu uvážit.