V úterý 8.6.2010 vyšel článek ve Slánských listech o našem unikátním přístupovém bodu zlonice-optika. Přepis článku Vám přinášíme i na našich stránkách.

Zlonice-optika


Jiří Rejha, vedoucí techniků představuje ukazuje náš unikátní přístupový bod

Napojení na optiku

V létě 2009 se technikům společnosti Altnet, provozovatele sítě Skvely.net, podařilo úspěšně napojit jejich síť přímo na optické vlákno, které vede skrz celou republiku, podél ropovodu Ingolstadt. Napojení bylo provedeno v technologické budově firmy, u které, nedaleko Zlonic, postavili i stožár.

Unikátní přístupový bod

Martin Kratochvíl, majitel firmy Altnet, nám vysvětlil, v čem je jejich přístupový bod unikátní: „Unikátní je v tom, že dosud nemá napojení na elektrickou síť, i když ji plánujeme, a prozatím naše zařízení napájíme pomocí kombinace sluneční a větrné energie, a přes noc díky velkokapacitnímu bateriovému systému. Podotýkám, že na takto vyrobenou energii žádné dotace či bonusy nepobíráme, děláme to proto, že je to pro nás i přírodu užitečné. I přes toto na první pohled krkolomné řešení jsme během celého provozu nezaznamenali problém s napájením.“

Jiří Rejha, vedoucí techniků, nám nastínil další možnosti navýšení kapacity optického připojení: „Kapacita optického připojení (tedy spojení do internetu) je v současné době 1Gbit, ale vzhledem k tomu, že disponujeme celým optickým vláknem, není obtížné do budoucna kapacitu navýšit výměnou optického převodníku třeba na kapacitu 40x vyšší.“

Zákazník požaduje stabilitu sítě a co největší rychlost připojení k internetu. To si Martin Kratochvíl moc dobře uvědomuje: „Výhodou oproti současnému připojení naší sítě pomocí mikrovlnného spoje v licencovaného pásmu jsou ještě nižší odezvy do internetu (zrychlení o další 2 ms), ale také tím získáváme druhou cestu, kudy mohou data proudit k zákazníkům, což zvyšuje stabilitu sítě jako celku. (viz Ze zákulisí 24.9.2009 - dvě roury do internetu ) Díky možnosti disponovat takovouto kapacitou, postupně posilujeme spojení z našeho stožáru u Zlonic do okolních lokalit, abychom umožnili dosahovat stále vyšších rychlostí připojení pro naše zákazníky. Už teď naše nabídka umožňuje připojení rychlostí až 22Mbit pro domácnosti, což je ve Slaném a v okolí naprostá výjimka.“

Jiří Rejha nám závěrem prozradil, v jakých obcích či oblastech posílili či v blízké budoucnosti posílí kapacitu připojení: „Hned zjara jsme posilovali kapacitu spojení pro Břešťany o 66Mbit a pro Jarpice o 80 Mbit. V blízké budoucnosti dokončíme posílení Zlonic o dalších 165 Mbit, části Slaného taktéž o 165 Mbit, Dřínov o 600 Mbit a v našich dalších krocích posílíme Smečno a lokality na něj napojené.“

-lp-