Přepis rozhovoru pro Infáček

Může výkonnější komponenta zpomalit připojení? Jak je výkonná páteřní síť skvely.net? Jaké prvky se používají? O chování datových přenosů nejen v síti skvely.net hovoří Martin Kratochvíl

Může novější a výkonnější prvek snížit rychlost připojení?

Zní to možná bláznivě, ale může. Pořízením výkonnějšího prvku a jeho výměnou za starší, pomalejší nemusí dojít ke zlepšení, ale naopak ke zpomalení části sítě. Na naší síti jsme se s takovým chováním v extrémním zatížení setkali a umíme to samozřejmě řešit. Dokonce umíme takové chování i nasimulovat a rozumíme, proč k tomu dochází.

Přiblížíte, kdy taková situace nastane?

Nastává to při rychlostech vyšších jak 1000Mbps. Takové připojení samozřejmě v běžných domácnostech zatím není. Představte si server, který odesílá data rychlostí 1000Mbps. Vše krásně funguje. Nyní tenhle server zrychlíte 10x na 10.000Mbps, aby zajistil rychlejší odpovědi více návštěvníkům. Takto rychlé zařízení ( 10Gbps) tak odešle za krátký okamžik extrémní množství dat. A pokud tato data doputují sítí do míst, která nemají dostatečnou kapacitu, většina paketů se zahodí a projde jen malá část. Samozřejmě koncové zařízení si vyžádá znovu data, která nedorazila, ale to chvíli trvá a celkový výkon připojení klesne do té míry, že původní pomalejší server vykazoval lepší hodnoty než nový.

Týká se tato záležitost i vašich zákazníků?

U nás nikoliv. V okamžiku, kdy jsme identifikovali pozvolné klesání výkonnosti na základě automatických pravidelných testů vůči serverům v internetu, začali jsme zjišťovat příčinu. A samozřejmě jsme hledali i řešení. V naší síti dokážeme účinně tyto „koncentrované dávky paketů“ z rychlých serverů řízeně poslat na zákaznické zařízení přiměřenou rychlostí tak, aby nedocházelo k zahazování a tím i snížení rychlosti.

Co je tedy příčinou?

Příčinou jsou rychlé servery v internetu komunikující více jak gigabitovou rychlostí.

A jak se to projevilo? Máte konkrétní čísla?

Třeba 500Mbps přípojka proti 1Gbps zdroji dosahovala reálné rychlosti 450Mbps. Tedy 90% své rychlosti. Při testu z 10Gbps serveru byl výsledek pouhých 70Mbps. Tedy se využilo pro jedno takové spojení jen 15% rychlosti dané linky a rychlejší server dával horší výsledky. Poté, co jsme instalovali vhodné řešení do naší sítě, dosahujeme třeba 475 Mbps (95% maxima). Což je skvělé.

Zákaznické přípojky však mají nižší rychlost?

To ano, většina zákaznických přípojek má nižší rychlost, my však musíme části sítě testovat i na tyto „extrémní“ rychlosti. Páteřní propoje dnes v naší síti mají 10Gbps rozhraní. Je potřeba, aby kapacita sítě odpovídala nejen dnešním potřebám našich zákazníků, ale dimenzujeme jí v předstihu na budoucí zátěže a nové zákazníky.

Můžete nám vše pro jistotu vysvětlit ještě tak, aby tomu rozuměl i laik?

Když pojedete velmi rychlým autem, tak na rovince to rozjedete, ale před zatáčkou budete prudce brzdit a zatáčku projedete pomalu. Dost pomalu. Pokud budete mít pomalejší auto, projedete zatáčku rychleji, protože to nepřeženete s bržděním a lépe odhadnete průjezd. No a my jsme se naučili odhadnout správnou rychlost do zatáčky (vašeho připojení) i v tom rychlejším voze.